cheap nfl jerseys outlet cheap jerseys from china real cheap jordans cheap jerseys for sale cheap jerseys wholesale nfl jerseys
Türkiye Obezite Araştırma Derneği
Genel Kurul Toplantısı
Sayın Üyemiz,

Derneğimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 03/03/2018 Cumartesi günü saat 11:00 ''de Acıbadem Mah. Sokullu Sk. No:1 Kadıköy/İstanbul adresinde aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bu Toplantıda çoğunluk sağlanmadığı taktirde, İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 10.03.2018 aynı yer ve saat yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin katılması önemle rica olunur.

Saygılarımla,
Prof.Dr. Volkan Yumuk
Başkan

Gündem:
1- Yoklama ve açılış,
2- Toplantı Divan teşkili ve genel kurul tutanaklarının imzası için divan başkanlığına yetki verilmesi,
3- Yönetim kurulu faaliyet ve hesap raporlarının okunması,
4- Denetleme kurulu raporlarının okunması,
5- Raporların üzerinde görüşme,
6- Yönetim ve denetleme kurullarının ibrası,
7- Gelecek dönem bütçe ve faaliyetlerinin görüşülmesi,
8- Dilek ve temenniler,
9- Kapanış.