cheap nfl jerseys outlet cheap jerseys from china real cheap jordans cheap jerseys for sale cheap jerseys wholesale nfl jerseys
Türkiye Obezite Araştırma Derneği
Türkiye Obezite Araştırma Derneği Eğitim Kursu:OBEZİTENİN TANI VE TEDAVİSİ
Türkiye Obezite Araștırma Derneği Eğitim Kursu: Obezitenin Tanı Ve Tedavisi Çukurova Üniversitesi

Oturum Bașkanları; Murat Sert, Volkan Demirhan Yumuk

10:00 - 10:30 Obezitesi olan hastanın klinik değerlendirmesi Okan Bakıner

10:30 - 11:00 Medikal nütrisyon tedavisi Nihal Zekiye Erdem

11:00 - 11:30 Kanıta dayalı egzersiz reçetelendirmesi Șanlı Sadi Kurdak

11:30 - 12:00 Ruhsal değerlendirme ve davranıș değiștirme tedavileri Gonca Karakuș

12:00 - 12:30 Soru Cevap

12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

Oturum Bașkanları; Tamer Tetiker, M. Eda Ertörer

13:30 - 14:00 Obezitenin farmakoterapisi Dilek Yazıcı

14:00 - 14:30 Bariyatrik/metabolik cerrahi endikasyonları Ömer Alabaz ve cerrahi yöntem seçimi

14:30 - 15:00 Bariyatrik/metabolik cerrahi sonrası medikal izlem Volkan Demirhan Yumuk

15:00 - 15:30 Komorbiditeler: Tanı ve tedavi Emre Bozkırlı

15:30 - 16:00 Soru Cevap

16:00 - 16:15 KAPANIȘ

KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Ömer Alabaz Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Okan Bakıner Bașkent Üniversitetesi Tıp Faklütesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

Doç. Dr. Emre Bozkırlı Bașkent Üniversitetesi Tıp Faklütesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Nihal Z. Erdem İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof. Dr. M. Eda Ertöer Bașkent Üniversitetesi Tıp Faklütesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gonca Karakuș Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Șanlı Sadi Kurdak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Spor Fizyolojisi Bilim Dalı

Prof. Dr. Murat Sert Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tamer Tetiker Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Dilek Yazıcı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

Prof. Dr. Volkan D. Yumuk İ. Ü. Cerrahpașa Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

*Soyisme göre sıralanmıștır